Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doktorské studium AJ

Požadavky k doktorské zkoušce z cizího jazyka na technických fakultách VŠB-TUO

Samotná zkouška se skládá ze tří částí:

  • Četba a překlad určité části publikace, kterou uchazeč přinese s sebou
  • Odborná otázka zaměřená na specializaci uchazeče
  • Konverzační téma

Student DRS si ke zkoušce připraví originální odbornou publikaci, týkající se studovaného oboru o rozsahu min. 100 stran. Doktorand odevzdá publikaci svému examinátorovi 3 dny - 1 týden před zkouškou. Odborná kniha nebo sborník z oboru (nikoliv manuály, učebnice, časopisy, atd.) musí být napsaná rodilým mluvčím v posledních 15 letech. Na základě přečteného a přeloženého textu bude s uchazečem vedena diskuse. U zkoušky z angličtiny neprobíhá diskuse k publikaci. Pouze četba a překlad určené části. Uchazeč bude mít připravena i konverzační témata, jejichž seznam přikládáme. Zkouška je komisionální.

Další poodmínkou pro vykonání zkoušky je absolvování e-learningového kurzu odborné angličtiny - info viz. níže.

Od školního roku 2000/2001 se neuznávají doktorské zkoušky na základě žádných dokladů.

Konverzační témata :

Education
The system of education in this country/your country. Describe the course of your studies at the university. What do you think of the system of education in this country? If you were given the authority, what would you change (curriculum, grading, homework)?

Work experience
What work opportunities have you had? Do you have a job now? Describe the responsibilities the job included/includes. What, in your opinion, makes a good and interesting job? Who/what influenced your choice of career?

My home, city life versus country life
Describe the town or village you live in. What are the pros and cons of living in the country/in the city? Housing in the Czech Republic/your country. What do you like/dislike about your home?

Holiday travel, transport
What travel and holiday opportunities have you had? What kind of holiday is your favourite? What do you consider the best means of transport? Which means of transport do you use most often and why? How would you rate the public transport in our country?

Shopping, services, clothing
How much time do you spend on shopping every week? What are your favourite shops in your area and why? How has shopping in this country changed in recent years? What sort of services (post office) and repair shops do you use? Is it difficult for you to buy clothes? Is fashion important?

Food and drink
What are your favourite foods and drinks? What foods and drinks do you dislike? What do you usually have for breakfast, lunch and dinner? Are you a good cook? Do you like eating out in a restaurant? What is your favourite restaurant/pub?

Keeping healthy, sickness and disease
What do you think are the main principles for maintaining good health? Do you feel that your lifestyle is healthy? Tell us about the last time you went to hospital or the dentist. If you feel you may be getting a flu, what do you do? What do you think of our national health care system?

Entertainment and culture
What cultural opportunities do you enjoy? What type of movies do you like? What was the most memorable theatre performance you have seen? What type of TV programmes do you like/dislike? What kind of museums do you find interesting? What kind of music do you like to listen to and when?

Conferences, meetings, giving a presentation
Describe a conference you have attended/helped to organize. What kind of meetings do you go to? How are they organized? Describe a presentation you have made. What makes a good presentation and a good speaker?

Going for a business trip abroad, cultural differences, staying in a hotel
Have you ever made a business trip abroad? Do you know of any differences in social behaviour in other countries? What is your experience with the hotel accommodation? What services and hotel facilities do you consider most necessary for the business traveller?

Communication technologies, the role of media
How has the communication changed in recent decades? Which ways of communication do you prefer? What do you use the Internet for? How do you see its future? What is the influence of newspapers, radio, film and television on society? On you personally?

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v minulých dnech jste se přihlásili do e-learningového kurzu odborné angličtiny, který probíhá v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců VŠB-TUO (zkráceně InterDV).

Do výukového systému Moodle se přihlásíte na adrese:

http://rccv.vsb.cz/moodle

Uživatelské jméno: Vaše osobní číslo (login)
Heslo: jednotné univerzitní heslo (do pošty, dovolených atd.)

Nejprve, prosím, věnujte pozornost Anotaci (Annotation) a Pokynům (Instructions), které najdete na hlavní stránce Moodle v kategorii InterDV - The Development of Language Skills in the Academics ...

Samotné výukové materiály najdete v kategorii odpovídající fakultě, kterou jste vybrali v přihlášce.

V rámci studia budete mít k dispozici také sadu interaktivních testů, které jsou strojově vyhodnocovány.
Tato cvičení (lekce typu Exercises, Self-check, Test yourself, Review test) můžete zpracovávat i opakovaně (není omezen čas ani počet spuštění).
Nezapomeňte, že u lekcí typu Jumbled letters a Match type se na další otázku dostanete stiskem tlačítka Next exercise, které se bude nacházet vždy nahoře uprostřed testu.

Pro úspěšné absolvování vybraných částí (Units 1-5, nebo 6-10 nebo 11-15) pro danou fakultu musíte spustit a dokončit následující lekce:

1. Krátké ověřovací testy (Review test Units 1-5, Review test Units 6-10, Review test Units 11-15 ), požadovaná 60% úspěšnost - požadován pouze jeden Review test
2. Vyplnit Evaluační dotazník (Questionnaire)

Technické požadavky:

Pro přehrávání zvukových záznamů (a záznam Vaší výslovnosti) je nutné mít na počítači instalovaný doplněk Java prostředí ( http://www.java.com/getjava/ )

(Prosím upozorněte své kolegy, že je třeba nejdříve vyplnit elektronickou přihlášku v prostředí SystémDV, až poté budou administrátorem řádně navedeni do zvoleného kurzu / kurzů v prostředí Moodle, nelze se rovnou přihlásit v Moodlu!)